KRISTA PÖLLÄNEN, Lasten ja nuorten liikunnan aluekehittäjä, Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry


”Hennan kanssa työskentely on ollut vaivatonta ja tehokasta. Keskustelua on käyty niin puhelimitse kuin
sähköpostitse tilanteen mukaan. Luvatussa aikataulussa on aina pysytty ja materiaali on ollut käytössä
kaikissa tarvittavissa muodoissa.”